Home » Škola » APUL

APUL

Asociace profesionálních učitelů lyžování (APUL) vznikla v r. 1993, když byla na kongresu v Holandsku přijata do Mezinárodní organizace učitelů lyžování (ISIA - International Ski Instructors Association). Členem APUL se může stát každý občan starší 18 let, který absolvoval základní stupeň vzdělání u APUL (učitel lyžování C), a to po vykonání praxe v rozsahu 14 dnů.

Hlavním úkolem Asociace profesionálních učitelů lyžování je především sdružovat jednotlivé učitele lyžování, kteří vykonávají tuto práci jako své povolání a všestranně prosazovat a hájit jejich zájmy. Hlavními body činnosti APUL jsou: vzdělávání, zlepšování materiálních a pracovních podmínek učitelů a zvýšení prestiže výuky lyžování u nás i ve světě.

Kurzy Asociace profesionálních učitelů lyžování


Termíny všech vypsaných kurzů a seminářů viz. Termínová listina

Nový způsob placení kurzů a veškeré jiné platby viz. Placení kurzů


Asociace profesionálních učitelů lyžování v České republice byla založena v roce 1992 za podpory starostů měst z Krkonoš z důvodů nedostatečného vzdělávacího systému instruktorů pracujících v komerčních lyžařských školách. Tato organizace sdružuje učitele lyžování z povolání, kteří splňují kritéria nezbytná pro práci v komerčních lyžařských školách. V současné době sdružuje APUL asi 1000 učitelů lyžování a 25 lyžařských škol.

APUL je řádným členem SVL - Sdružení pro výuku lyžování v ČR. V květnu 1994 byl APUL oficiálně přijat do mezinárodní organizace ISIA (Mezinárodní asociace profesionálních učitelů lyžování) a úzce spolupracuje v oblasti metodiky a systému výuky s partnerskými asociacemi ostatních zemí. Jednotlivé stupně vzdělávání APUL (kurzy C, B a A) odpovídají mezinárodním standardům ISIA a jako takové jsou tedy mezinárodně uznávané.

ISIA stanovila svým členům konkrétní podmínky, které stanovují rozsah i obsah vzdělávacího systému učitelů lyžování. Na kongresu ISIA v roce 1999 ve Španělsku byla přijata změna stanov ISIA, která stanovuje povinnost splnit minimální standardy ve vzdělání učitelů. To znamená dodržení hranice 450 vzdělávacích hodin, zařazení výuky snowboardu, vyučování v minimálně jednom cizím jazyce. Tyto podmínky žádná z dosud udělovaných lyžařských kvalifikací v ČR nesplňuje. Na základě těchto skutečností APUL vypracoval novou koncepci vzdělávání a získal akreditaci od MŠMT.

Asociace profesionálních učitelů lyžování v České republice velmi úzce spolupracuje s Rakouským svazem profesionálních učitelů, zejména s Tirolským svazem učitelů (Tiroler Skileherer Verband). Základ používané metodiky tudíž vychází z metodiky rakouské, ale celý systém je dopracován zejména na základě zkušeností s výukou v našich lyžařských školách a aplikován na podmínky výuky v České republice. Tento přísně ucelený metodický systém obsahuje výuku sjezdového lyžování od úplného začátku, kdy se žáci učí používat lyžařskou výzbroj a výstroj a základní lyžařské dovednosti, až po sportovní jízdu v hlubokém sněhu, v boulích a také jízdu v neupraveném terénu a základy závodního lyžování.

Celé vzdělání APUL obsahuje kurzy licence "C", "B", "A", alpin kurz, snowboardový/běžecký kurz a slalomový kurz. Podrobný obsah těchto kurzů včetně rozsahu jednotlivých teoretických a praktických celků je uveden v příloze.

Stručná charakteristika jednotlivých licencí APUL:

Kurz licence C - je to základní kurz v rozsahu 9 dnů pořádán 2x ročně: na začátku prosince a na konci března. Je určen pro výuku začátečníků.

Kurz licence B - je pořádán v rozsahu 9 dnů 1x ročně v listopadu před zahájením zimní sezóny na ledovci v Rakousku. Obsahuje již prvky metodiky pokročilých lyžařů a základní celky z lyžování mimo sjezdové tratě.

Kurz běžeckého lyžování - je nezbytný pro udělení státní paralelní licence „cvičitel lyžování“, která je uznávána pro udělení Živnostenského listu v oblasti výuky lyžování. Běžecký kurz v rozsahu 3 dnů. Jsou pořádány 1x ročně většinou v prosinci.

Lavinový kurz – pořádán jednou ročně v rozsahu 5 dnů pod patronací Horské služby Krkonoše.

Slalomový kurz – pořádán jednou ročně před kurzem licence A v rozsahu 5 dnů s využitím trenérů Svazu lyžařů České republiky. Smyslem je příprava na slalomovou část na kurzu A.

Kurz licence A - je pořádán v rozsahu 14 dnů jedenkrát za 2 roky (nebo dle zájmu i ročně) ve druhé polovině dubna po skončení zimní sezóny na ledovci v Rakousku. Obsahuje prvky metodiky velmi pokročilých lyžařů, jízdu mimo sjezdové tratě a závodní jízdu v obřím slalomu. Výstupní požadavky jsou shodné s rakouskými – jejich licence „Landesskilehrer“. Po absolvování tohoto kurzu je vydáváno Osvědčení o absolvování lyžařské části kurzu „A“.

Kompletní vzdělání APUL, opravňující k užívání ISIA známky, se nazývá „Instruktor lyžování APUL A“. Tato licence je udělena po získání kurzů C,B,A a snowboardového, lavinového a slalomového kurzu.

© 2008 Tomáš Peslar